TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
MANIPULACJA I DEZINFORMACJA
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PROF. MONIKA PRZYBYSZ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO