TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
20-LECIE PARAFII
ANTONIEGO ZACCARII
OJCOWIE BARNABICI

20 WRZEŚNIA 2015 ROK

MSZA ŚWIĘTA

cz. 1

cz.2

cz.3

cz.4

cz. 5

cz.6

cz. 7

cz.8

cz. 9

cz.10

KONCERT

cz. 1

cz.2

cz.3

cz.4

cz. 5

cz.6

cz. 7

cz.8

cz. 9

cz.10

GALERIA ZDJĘCIOWA

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI