TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO

KONCERT
NIOSĄCYM NADZIEJĘ
KONCERT HARFOWY
ANNA SIKORZAK-OLEK

WIERSZE
KS. JANUSZA PASIERBA
RECYTUJE KRZYSZTOF KOLBERGER


 TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIOWRĘCZENIE MEDALI
FIDES ET RATIO

KONCERT CHÓRU I ORKIESTRY
CANTARE ET SONARE
DYRYGUJE TERESA KRASOWSKA

STRONA GŁÓWNA