ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

16 MAJA 2013

75 ROCZNICA
KANONIZACJI

NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ
CHRYSTUSA
CZĘŚĆ I
CZEŚĆ II
CZĘŚĆ III


W SANKTUARIUM ANDRZEJA BOBOLI (1)

W SANKTUARIUM ANDRZEJA BOBOLI (2)

W SANKTUARIUM ANDRZEJA BOBOLI (3)

W SANKTUARIUM ANDRZEJA BOBOLI (4)
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO