TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
17 MARCA ROKU

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE OBRAD


KS. ROBERT CZARNOWSKI
18 MARCA 2017 ROKU ROKU
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
UROCZYSTE PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II


HOMILIA KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA


CZĘŚĆ IV
19 MARCA 2017 ROKU ROKU
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

CZĘŚĆ I

HOMILIA: KS. ABP HENRYK HOSER


CZĘŚĆ III

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI