UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
18 MARCA 2017 ROKU
KONCERT MUZYKI DAWNEJ
GRA ORKIESTRA BAROKOWA
OGÓLOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I i II ST. IM. K. LIPIŃSKIEGO
W LUBLINIE
POD DYREKCJĄ TERESY KRASOWSKIEJ
NA HARFIE GRA
ANNA SIKORZAK-OLEK

CZĘŚĆ I
(NAGRANIE: MARIA RYŚ)

CZĘŚĆ II
NAGRANIE: MARIA RYŚ)

KONCERT (CAŁOŚĆ)
(NAGRANIE: ADAM PODLEWSKI, DARIUSZ MIRECKI)

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
FOT. TADEUSZ KUCZAPSKI

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
FOT. MARIA RYŚ

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
FOT. DARIUSZ MIRECKI
PLAKAT KONCERTU
MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO