PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
17-18-19 MARCA 2017 ROKU
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5
PROGRAM KONGRESU

PRELEGENCI Z DNIA 17 MARCA
PRELEGENCI Z DNIA 18 MARCA
PRELEGENCI Z DNIA 19 MARCA
KONKURS BUDOWAĆ DOM NA SKALE


LISTA LAUREATÓW KONKURSU
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

17 MARCA ROKU

KS. ROBERT CZARNOWSKI
UROCZYSTE OTWARCIE DNIA POLONIJNEGO
PROREKTOR UKSW - PROF. ANNA FIDELUS
ORGANIZATORZY KONGRESU - PROF. UKSW MARIA RYŚ, DR GRAŻYNA KOSZAŁKA
LIST OD PAPIEŻA FRANCISZKA
LIST OD BPA WIESŁAWA LECHOWICZA
MINISTER ELŻBIETA RAFALSKA
MINISTER JAN DZIEDZICZAK

(NAGRANIE: ADAM PODLEWSKI, DARIUSZ MIRECKI)


CZĘŚĆ I


CZĘŚĆ II
CDN (W PRZYGOTOWANIU)
18 MARCA 2017 ROKU ROKU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD KONGRESOWYCH

UROCZYSTE PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II


HOMILIA KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA


CZĘŚĆ IV
BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE

PROF. ANNA FIDELUS
PROREKTOR UKSW

PROF. UKSW MARIA RYŚ
DOJRZAŁOŚC DO MAŁŻENSTWA
CDN (W PRZYGOTOWANIU)
19 MARCA 2017 ROKU ROKU

CZĘŚĆ I

HOMILIA: KS. ABP HENRYK HOSER


CZĘŚĆ III
CDN (W PRZYGOTOWANIU)
KONCERT MUZYKI DAWNEJ
GALERIA ZDJĘCIOWA


PLAKAT KONGRESU


PLAKAT KONCERTU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO