POGRZEB
PIOTRA PAWΜWSKIEGO
WARSZAWA
18 PA挑ZIERNIKA 2018 ROKU

MSZA 名.

HOMILIA

MSZA 名.

KONDUKT 涉ΜBNY
PO浩GNANIA

cz. 1

cz.2

cz. 3

cz.4

cz. 5

cz.6

cz. 7

cz.8

cz. 9

cz.10

cz.11
AKTUALNO列I

STRONA G紟NA