TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
SYMPOZJA
23 MARCA 2024 ROKU
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

PLAKAT KONGRESU

TRANSMISJA Z SYMPOZJUM
SZERSZE RELACJE Z SYMPOZJUM
6 GRUDNIA ROKU
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
SYMPOZJUM NAUKOWO-KLINICZNE

AUTODESTRUKCJA MŁODEGO MÓZGU

prof. Katarzyna Kucharska
Otwarcie sympozjum

mgr Robert Gajewski
Ryzyko samobójcze w depresji

SZERSZE RELACJE
RZYM
24-29 czerwca 2023 roku
BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
RODZINA BOGIEM SILNA

SZERSZE RELACJE
Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
Realizowany projekt miał za zadanie budowanie pozytywnego wizerunku Polski
osadzonego na takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna, a także na promocję wartości małżeństwa i rodziny.
Projekt skierowany był przede wszystkim do środowiska Polaków i Polonii we Włoszech.
Formami działania były wykłady i warsztaty pogłębiające wiedzę,
a także rozszerzające kompetencje dotyczące dialogu, komunikacji,
umiejętności słuchania i przebaczenia.

PLAKAT KONFERENCJI

PLAKAT WARSZTATÓW

WIECZÓR SŁOWNO-MUZYCZNY
W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

ZDJĘCIA - RZYM

ZDJĘCIA - RZYM
4 CZERWCA 2022 ROKU


PROGRAM SYMPOZJUM


TRANSMISJA OBRAD

SZERSZE RELACJE
19 i 20 MARCA 2022 ROKU
KONGRES RODZINY
ZAPRASZAMY NA KONGRES RODZINY
W RODZINIE PRZYSZŁOŚĆ
ROLA WIĘZI RODZINNYCH W ROZWOJU CZŁOWIEKA,
W OCHRONIE PRZED UZALEŻNIENIAMI
ORAZ PRZEMOCĄ
UKSW ul. Wóycickiego 1/3


PROGRAM KONGRESU


PLAKAT KONGRESU
STRONA KONGRESU RODZINY

KONCERT HARFOWY

ZARINA ZARADNA

KALINA NOWACZEK

KONCERT HARFOWY - SZERSZE RELACJE

KONCERT
BO W RODZINIE SIŁA

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

KONCERT: BO W RODZINIE SIŁA - SZERSZE RELACJE
12-13 CZERWCA 2021 ROKU
SYMPOZJUM
ROLA PROFILAKTYKI
W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ.
NAUKA I PRAKTYKA – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
Profilaktyka, ale jaka?
Wykład wprowadzający
prof. dr hab. K. Wojcieszek

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
14-15 LISTOPADA 2020 ROKU
SYMPOZJUM – on line
Więzi w małżeństwie i w rodzinie
– najsilniejszą ochroną
przed zagrożeniami
SZERSZE RELACJE
19 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
SYMPOZJUM
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ RODZINY
O TRZEŹWOŚĆ NARODU

HOMILIA KS. RAFAŁ BURNICKI

ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
SZERSZE RELACJE


PLAKAT Z PROGRAMEM SYMPOZJUM
23-24 MARCA 2019 ROKU
KONGRES
W TROSCE O MŁODYCH

PROGRAM KONGRESU

PLAKAT KONGRESU

HOMILIA: KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

WRĘCZENIE MEDALU FIDES ET RATIO
SZERSZE RELACJE
6 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Homilia
Ks. Kard. Kazimierz Nycz

Rozum w poszukiwaniu
prawa Bożego
Ks. prof. Maciej Bała
SZERSZE RELACJE
17-18 MARCA 2018 ROKU
JAK CHRONIĆ RODZINĘ
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

KS. DR MAREK DZIEWIECKI (CZ. 1)

DR BOHDAN WORONOWICZ (CZ. 1)
SZERSZE RELACJE
17-18-19 MARCA 2017 ROKU
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
22-23 PAŹDZIERNIKA 2016
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONGRES O MĘŻCZYŹNIE
RELACJE FILMOWE

Z KONGRESU


PROGRAM
18 CZERWCA 2016 ROKU
KONGRES

Homilia - O. prof. Jacek Salij


Wystawa
SPÓJRZ W OCZY DZIECKA
FILMOWE RELACJE Z KONGRESU
12-13 marca 2016 ROKU
UKSW
KONGRES O KOBIECIE
<ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI
ODKRYĆ PIĘKNO MACIERZYŃSTWA

PROGRAM

RELACJE Z KONGRESU
15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
KONFERENCJA NA UKSW

JAK MŁODYM LUDZIOM UKAZAĆ
SENS I ZNACZENIE MIŁOŚCI,
MAŁŻENSTWA I RODZINY

prof. dr hab. Anna Latawiec
Otwarcie konferencji

Ks. dr Jarosław Szymczak

SZERSZE RELACJE
20-22 MARCA 2015


UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
MIŁOŚĆ I ŻYCIE

PROGRAM KONGRESU (PDF)

PLAKAT OBRAD

PLAKAT DEBAT
WPROWADZAJĄCYCH DO KONGRESU
PROGRAM

20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE
W KONGRES


21 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE (cz. 1)


22 MARCA 2015

OBRADY KONGRESOWE (cz. 2)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
29 - 30 MARCA 2014

RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM

PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA
16 LISTOPADA 2013SYMPOZJUM
DYLEMATY DOTYCZĄCE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

PLAKAT SYMPOZJUM

PROGRAM SYMPOZJUM

RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM

8 CZERWCA 2013

KONFERENCJA
DLA LUDZI MŁODYCH, DLA RODZICÓW,
DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW

JAK KSZTAŁTOWAĆ PRAWIDŁOWE,
WOLNE OD UZALEŻNIEŃ
POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

RELACJE FILMOWE Z KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI
IDZIE PRZEZ RODZINĘ


15-17 MARCA 2013

PROGRAM SYMPOZJUM

PLAKAT SYMPOZJUM
SYMPOZJUM
WIARA A ROZUM

8 GRUDNIA 2012 ROKU

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

W sympozjum wzięli udział m.in:
 • Ks. Kard. Kazimierz Nycz
 • Ks. Abp Henryk Hoser
 • Ks. prof. Michał Heller
  oraz wielu wybitnych naukowców

  PROGRAM SYMPOZJUM

  STRONA SYMPOZJUM • MSZA ŚWIĘTA
  NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
  EDUKACJA SEKSUALNA, ALE JAKA?
  SYMPOZJUM ZORGANIZOWANE PRZEZ:
  POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
  POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
  SYMPOZJUM
  POSZUKIWANIE PRAWDY ŻYCIA
  W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE

  PROGRAM SYMPOZJUM

  FILMY

  WIĘZIENIE
  CZAS STRACONY

  WIĘZIENIE
  CZAS NAWRÓCENIA

  SYMPOZJUM

  WOBEC ZAGROŻEŃ
  ZNACZENIE WIĘZI W RODZINIE
  22-23.10.2011
  SYMPOZJUM
  DAR ŻYCIA
  W TROSCE
  O ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  W PRZEKAZYWANIU ŻYCIA
  19.03.2011

  SYMPOZJUM
  W TROSCE
  O MIŁOŚĆ
  12-13.03.2010  SYMPOZJUM
  W TROSCE
  O NADZIEJĘ
  20-21.03.2009

  CZY NAUKA XXI WIEKU
  JEST W KONFLIKCIE
  Z WIARĄ?
  W X ROCZNICĘ
  OGŁOSZENIA ENCYKLIKI
  FIDES ET RATIO
  20-21.10.2008

  W TROSCE
  O WEWNĘTRZNĄ
  WOLNOŚĆ OSOBY
  15.03.2008


  DAR BOŻEJ OPATRZNOŚCI
  DLA KOŚCIOŁA
  I NARODU POLSKIEGO
  21-22.09.2007

  W POSZUKIWANIU PRAWDY,
  DOBRA I PIĘKNA
  W TROSCE O RODZINĘ
  17-18.03.2007

  AUTORYTET PRAWDY
  18.03.2006


  TOWARZYSTWO
  UNIWERSYTECKIE
  FIDES ET RATIO
  DZIAŁALNOŚĆ  5 ROCZNICA
  POWSTANIA TOWARZYSTWA

  KONCERTY

  STRONA GŁÓWNA