TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2021 ROKU
27 WRZEŚNIA 2021 ROKU
MSZA ŚW. W RAMACH 53. SYMPOZJUM STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII PASTORALNEJ
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ŻYCIA RODZINNEGO
Perspektywa psychologiczno-pastoralna

Rocznica beatyfikacji M. Klary Szczęsnej

CENTRUM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

MSZA ŚW.

HOMILIA: KS. KARD. DZIWISZ
23 WRZEŚNIA 2021 ROKU
"PEJZAŻ OJCZYSTY"

MALARSTWO CZESŁAWA RZEPIŃSKIEGO
Wykład dr Ewy Korpysz, kustosz MAW
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CZĘŚC I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
19 WRZEŚNIA 2021 ROKU
UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW

DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

MSZA ŚW.

ZDJĘCIA
SZERSZE RELACJE
12 WRZEŚNIA 2021 ROKU
BEATYFIKACJA

KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I MATKI RÓŻY CZACKIEJ

MSZA ŚW.

ZDJĘCIA
10 WRZEŚNIA 2021 ROKU
PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI

PRYMASA TYSIĄCLECIA
I MATKI RÓŻY CZACKIEJ

PRYMAS WYSZYŃSKI
WYSTAWA W MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

HISTORIA ŻYCIA
MATKI RÓŻY CZACKIEJ
SZERSZE RELACJE
28 SIERPNIA 2021 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM KSIĘŻY
WYŚWIĘCONYCH PRZEZ PRYMASA TYSIĄCLECIA
20 SIERPNIA 2021 ROKU
POGRZEB ŚP. KS. ABPA HENRYKA FRANCISZKA HOSERA SAC

BAZYLIKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I ŚW. FLORIANA
W WARSZAWIE

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

HOMILIA: KS. ABP TADEUSZ WOJDA
19 SIERPNIA 2021 ROKUMSZA ŚW. ŻAŁOBNA
ZA ŚP. KS. ABPA HENRYKA HOSERA

PASTERZA DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ,
PALLOTYNA, LEKARZA, BIOETYKA, MISJONARZA

KS. ARCYBISKUP HOSER
ZMARŁ 13 SIERPNIA 2021 ROKU


HOMILIA: KS. BP MAREK SOLARCZYK

POŻEGNANIE
W MUZEUM NARODOWYM
WYSTAWA OBRAZÓW
ANNY BILIŃSKIEJ

ANNA BILIŃSKA

ANNA BILIŃSKA
6 SIERPNIA 2021 ROKU
WYRUSZYŁA
310. WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA

HOMILIA: KS. KARD. K. NYCZ

PIELGRZYMI WYRUSZAJĄ
1 SIERPNIA 2021 ROKU
77 ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

CMENTARZ POWĄZKOWSKI

CMENTARZ POWSTAŃCÓW NA WOLI
28 LIPCA 2021 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

HOMILIA
KS. DR JERZY JASTRZĘBSKI (1)

HOMILIA
KS. DR JERZY JASTRZĘBSKI (2)
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2021
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2021
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2020
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA