BIBLIOTEKA
KWARTALNIKA NAUKOWEGO
FIDES ET RATIO
NUMERU 2 (46) 2021
W BIBLIOTECE:
Internet i jego rola
w wybranych aspektach
życia codziennego adolescentów
Aleksandra Hoffmann-Wróblewska, Karolina Janik,
Anastazja Zawiślak
Jak się komunikują i jakie aktywności w Sieci
podejmują zadowoleni z życia internauci?
doniesienie z badań
Anna Wołpiuk-Ochocińska
Jakość komunikacji małżeńskiej
małżonków o wyższym i niższym poziomie
zadowolenia ze swojego związku
Lidia Dakowicz, Andrzej Dakowicz
Więzi i relacje w rodzinie pochodzenia
a radzenie sobie z konfliktami
we własnym małżeństwie

Marta Komorowska-Pudło
Kryzys dialogu i więzi
w małżeństwie w perspektywie
teorii przywiązania

Monika Kornaszewska-Polak
Dialog jako narzędzie
w ochronie przyrody

Michał Latawiec
Anna Latawiec

BIBLIOTEKA KWARTALNIKA

KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO