BIBLIOTEKA
KWARTALNIKA NAUKOWEGO
FIDES ET RATIO
NUMERU 3 (47) 2021
W BIBLIOTECE:
CZĘŚĆ I
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ

Ekologia środowiska
a ekologia ludzka
Ks. Szczepan SzpotonWybrane problemy wcześniactwa
i opieki nad dzieckiem
przedwcześnie urodzonym
Urszula Tataj-Puzyna,
Karolina Kondraciuk,
Joanna Gotlib
Obraz ciała i samoocena.
Perspektywa kobiet w połogu
Beata Ziółkowska
Wielodzietność w kontekście
oceny jakości życia, satysfakcji
i dalszych planów prokreacyjnych kobiet
– badanie przekrojowe

Grażyna Bączek,
Monika Szyszka,
Sylwia Rychlewicz
Problemy zdrowotne kobiet
w okresie pomenopauzalnym

Klaudia Pałucka,
Agnieszka Bałanda-Bałdyga
PCOS, choroba Hashimoto,
celiakia, endometrioza
– zespół autoimmunizacyjnych zaburzeń
uwarunkowany genetycznie
powodujący niepłodność?

Katarzyna Jankowska,
Aleksandra Kaźmierczak-Dejewska
Promocja zdrowia prokreacyjnego
i metabolicznego –
aktualne kierunki w terapii
i profilaktyce zespołu
policystycznych jajników
w różnych okresach życia

Joanna Smyczyńska
Efekt depresyjności
i strategii przekształcenia
na poziom zadowolenia z życia rodzinnego
małżeństw bezpłodnych i po poronieniu:
analizy diadyczne

Anna Wendołowska,
Ewa Kiełek-Rataj,
Alicja Kalus,
Dorota Czyżowska
Aspekty etyczno-prawne
stosowania pigułki aborcyjnej RU-486
we Włoszech w latach 2020-2021

Ks. Andrzej Kobyliński
CZĘŚĆ II
ŻYCIE I ZDROWIE

Czy istotnie inteligencja emocjonalna
zapewnia szczęśliwe życie?
Mediacyjna rola
kompetencji emocjonalnych
Katarzyna Martowska
Jak wspierać proces
inkluzji szkolnej uczniów
z niepełnosprawnościami
i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– wybrane wyzwania
i propozycje rozwiązań
Piotr Plichta
Inteligencja emocjonalna
a ryzykowne zachowania seksualne
u młodzieży
Katarzyna Knopp
Nastolatek a deklaracja
orientacji homoseksualnej
– przegląd badań i stanowisk
Andrzej Margasiński,
Bogna Białecka
Poziom komunikowania się u małżonków
pochodzących z rodzin pełnych
i niepełnych
Małgorzata Marmola,
Danuta Ochojska,
Anna Wańczyk-Welc
Wybrane czynniki ryzyka samobójstwa
a poziom transcendencji duchowej
i religijności
Natalia Surmacz,
Aneta Tylec,
Maria Ryś
Katarzyna Kucharska
Promowanie zasady
abstynencji alkoholowej w sporcie
Krzysztof Wojcieszek

Poznawcze strategie
radzenia sobie ze stresem
a agresja u adolescentów
Pavel Larionov,
Karolina Mudło-Głagolska
Kształtowanie się charakteru
efektywnej resocjalizacji
Ks. Waldemar Woźniak
Wypalenie w małżeństwie
u matek dzieci ze spektrum autyzmu:
rola komunikacji i czynników
socjodemograficznych
Kinga Kaleta,
Sylwia Błońska

Wypalenie zawodowe
a poziom empatii i altruizmu
u personelu pielęgniarskiego
– pilotaż
Aneta Tylec,
Emilia Kot,
Barbara Kostecka,
Cecylia Kiełczewska,
Agnieszka Kania,
Krzysztof Siejko,
Katarzyna Kucharska

CZĘŚĆ III
ŻYCIE W PANDEMII COVID-19

Postrzegane przez matkę
zagrożenie koronawirusem
oraz jej doświadczenia związane z pandemią
a relacja z dzieckiem
Bogusława Lachowska
Prężność psychiczna młodzieży
wchodzącej w dorosłość
w dobie pandemii
Anna Gaweł,
Barbara Ostafińska-Molik
Wpływ zdarzeń
związanych z epidemią koronawirusa,
postrzeganie poczucia bezpieczeństwa
i kształcenia zdalnego wśród studentów
uczelni wyższych
podczas pandemii COVID-19
Monika Walec,
Weronika Michoń,
Natalia Surma,
Marcin Rząca,
Grzegorz Józef Nowicki,
Barbara Ślusarska
Zdalna edukacja
w czasie pandemii
w doświadczeniach
przyszłych pedagogów
Marzena Chrost,
Sławomir Chrost
Uwarunkowania czytania
komunikatów wizualnych COVID-19
znajdujących się w przestrzeniach
publicznych miast
z perspektywy teorii
Komunikacji wizualnej
P.M.Lestera
Elżbieta Perzycka
O oswajaniu przestrzeni dialogu
przez osoby głuche
w czasach pandemii
COVID-19
Katarzyna Plutecka
BIBLIOTEKA KWARTALNIKA

KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO