23 MARCA 2023 ROKU
UROCZYSTOŚĆ INSTALACJI NOWYCH KANONIKÓW
DO KAPITUŁY KAMPINOSKO-BIELAŃSKIEJ

ORAZ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
KOLEGIATA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY NA BIELANACH

MSZA ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

INSTALACJA NOWYCH KANONIKÓW
DO KAPITUŁY
KAMPINOSKO-BIELAŃSKIEJ

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

ZDJĘCIA

ZDJĘCIA
SYMPOZJUM - PIĘKNO RODZINY I JEJ MISJA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA