UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
KONGRES O KOBIECIE

12-13 MARCA 2016 ROKU
ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI
ODKRYĆ PIĘKNO MACIERZYŃSTWA
PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO UCZESTNIKÓW KONGRESU O KOBIECIE

PRZESŁANIE KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
GALERIA ZDJĘCIOWA
12 MARCA 2016 ROKU
RELACJE Z KONGRESU PRZYGOTOWANE PRZEZ PANDA TV
TELEWIZJĘ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UKSW

KONCERT I WYKŁADY

DEBATA
RELACJE Z KONGRESU PRZYGOTOWANE PRZEZ
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU
HOMILIA: O. PROF. JACEK SALIJ

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU
PROF. ANNA LATAWIEC
DZIEKAN WFCH

SUITA POLSKA
WIKTORSKA HARP OPEN

SUITA POLSKA
WIKTORSKA HARP OPEN

Odkryć piękno kobiecości
dwugłos:s. Estera Balcer ISSM

Odkryć piękno kobiecości
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Odkryć piękno macierzyństwa
prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela
Kobieta oczami mężczyzny
dr Jacek Pulikowski


PREZENTACJA


Wielkie kobiety
w historii Kościoła
O. dr Marek Tomczyk


PREZENTACJA
DEBATA
ROLA KOBIETY
W MAŁŻEŃSTWIE, W RODZINIE,
W PRACY, W SPOŁECZEŃSTWIE,
W KOŚCIELE

Udział biorą:
 • Iga Grzybowska (Fundacja Ster na Miłość),

 • Katarzyna Marcinkowska (Serce Kobiety),

 • Beata Mądra (Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri,

 • s. Dominika Steć (Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego),

 • Emilia Szota (Spotkania dla Mam),

 • Monika Waluś (Amicta Sole),

 • Maria Wilczek (Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet).

 • PANEL - 1

  PANEL - 2
  KONKURS
  UKAZAĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI
  (DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
  I DOROSŁYCH)

  LAUREACI KONKURSU  WYSTAWA KONKURSOWYCH PRAC FOTOGRAFICZNYCH
  I PLASTYCZNYCH
  OPRAWA MUZYCZNA - LAUREACI MUZYCZNEJ
  CZĘŚCI KONKURSU
  STWORZENIE KOBIETY
  OPOWIADANIA SYMBOLICZNE


  KONCERT LAUREATÓW - 1

  KONCERT LAUREATÓW - 2

  KONCERT LAUREATÓW - 3

  KONCERT LAUREATÓW - 4
  13 MARCA 2016 ROKU

  MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI PRZEŚLADOWANYCH
  I CIERPIĄCYCH KOBIET ŚWIATA
  HOMILIA: KS. PROF. PIOTR MAZURKIEWICZ
  PODSUMOWANIE PRAC W GRUPACH OBRAD

  CZ. 1

  CZ. 2

  CZ. 3

  RELACJE TELEWIZJI PANDA
  INFORMACJE O GRUPACH OBRAD
  W poszukiwaniu pięknej kobiecości
  w różnych powołaniach
  Maria Jankowska, s. Dominika Steć

  INFORMACJE
  W poszukiwaniu pięknego narzeczeństwa
  Iga i Konrad Grzybowscy

  INFORMACJE
  W poszukiwaniu pięknego małżeństwa
  Irena Grochowska,
  Katarzyna Marcinkowska

  INFORMACJE
  Piękno intymności małżeńskiej
  Pomoc w problemach z prokreacją
  Dorota Kornas-Biela,
  Małgorzata Walaszczyk

  INFORMACJE
  W poszukiwaniu dróg ukazywania piękna
  dziecka przed narodzeniem
  i pięknego macierzyństwa
  Zofia Kończewska-Murdzek,
  Maria Murdzek-Wierzbicka,
  Urszula Tataj-Puzyna

  PREZENTACJA 1

  PREZENTACJA 2

  INFORMACJE
  Być matką małego dziecka
  Emilia Szota,
  Maria Wilczek


  INFORMACJE
  Być matką nastolatka
  Beata Mądra,
  Ewa Michałowska

  INFORMACJE
  Towarzyszyć młodym rodzinom
  Mirka i Paweł Kwas
  Bożena Bassa

  INFORMACJE
  Bogactwo duchowe i hojność
  rodziny wielodzietnej
  Agnieszka Jackowska

  INFORMACJE
  Przyjąć dziecko niepełnosprawne
  Ela Trzęsowska-Greszta

  INFORMACJE
  Jak pomóc tym, którzy
  nie potrafią przebaczyć
  Katarzyna Krawczyk, Maria Ryś

  INFORMACJE
  Jak żyć, gdy osoba najbliższa się uzależni,
  co zrobić, gdy ktoś z najbliższego otoczenia
  stosuje przemoc
  Małgorzata Jabłońska

  INFORMACJE
  Jak żyć, gdy współmałżonek
  zdradzi i odejdzie
  Sychar

  INFORMACJE
  Jak żyć po śmierci dziecka
  Winnica Racheli
  PROGRAM
  PATRONAT MEDIALNY:
  WYSTAWA FOTOGRAFII
  MARTY DZBEŃSKIEJ-KARPIŃSKIEJ
  oraz KATARZYNY URBAN

  "KRÓTKA HISTORIA
  DLACZEGO ŻYCIE JEST DOBRE"
  Wystawa jest próbą przedstawienia
  piękna życia ludzkiego w jego różnorodności i ciągłości.
  Na 22 planszach ukazano historię człowieka
  od momentu poczęcia,
  przez okres prenatalny,
  dzieciństwo, nastoletniość,
  wiek dojrzały,
  starość.
  Wystawa koncentruje się na urodzie ludzkich emocji
  oraz bogactwie relacji,
  jakie ludzi łączą.
  Jest przejawem zachwytu nad największymi wartościami w życiu:
  miłością, rodzicielstwem, przyjaźnią, pasją, odwagą, nadzieją, poczuciem humoru, empatią…
  Jest też zatrzymaniem nad pięknem zwykle niedocenianych chwil codzienności.
  Projekt jest artystycznym wyrazem przekonania, że życie ludzkie w każdej fazie, w każdej kondycji jest bezcenne
  oraz – niekiedy pomimo wielkich ograniczeń - niesie wiele radości i daje szczęście.
  BUDOWAĆ DOM NA SKALE
  OTWARTE SPOTKANIA FORMACYJNE
  POWRÓT
  DO STRONY GŁÓWNEJ