ŚWIĘTO UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UROCZYSTOŚCI 28 MAJA 2017 ROKU
29 MAJA 2017 ROKU
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI
PROMOCJI DOKTORSKICH
KOŚCIÓŁ POKAMEDULSKI

MSZA ŚW.

HOMILIA
AULA JANA PAWŁA II

PRZEMÓWIENIE REKTORA

MEDALE (1)

MEDALE (2)

MEDALE (3)

PRZEMÓWIENIA

PRZEMÓWIENIA

LAUREAT MEDALU UKSW
KS. DR M. SUBOCZ

PROMOCJE HABILITACYJNE
I DOKTORSKIE

PODZIĘKOWANIE - DR D. SYS

CHÓR UKSW (1)

CHÓR UKSW (2)

CHÓR UKSW (3)

ŚWIĘTO UKSW
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA