ŚWIĘTO UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UROCZYSTOŚCI 29 MAJA 2017 ROKU
28 MAJA 2017 ROKU
BAZYLIKA ŚW. KRZYŻA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

CZĘŚĆ VIII

CZĘŚĆ IX

CZĘŚĆ X

CZĘŚĆ XI

CZĘŚĆ XII
POD POMNIKIEM PRYMASA TYSIĄCLECIA

CZĘŚĆ XIII

CZĘŚĆ XIV

CZĘŚĆ XV

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA