SYMPOZJUM
POSZUKIWANIE PRAWDY ŻYCIA
W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE
24 MARCA 2012
Aula im. Schumana
ul. Wóycickiego 1/3
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

PROGRAM SYMPOZJUM

Organizatorzy:
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH, UKSW
 • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

 • MSZA ŚWIĘTA
  NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
  KRONIKA ZDJĘCIOWA
  HOMILIA W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ
  NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
  KS. BP BRONAKOWSKI

  KS. BP BRONAKOWSKI
  SŁOWO WPROWADZAJĄCE
  NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
  KS. BP BRONAKOWSKI
  CZĘŚĆ I
  W POSZUKIWANIU PRAWDY ŻYCIA

  KRONIKA ZDJĘCIOWA
  CZĘŚĆ II
  WOKÓŁ TRUDNYCH RELACJI
  FILM
  WIĘZIENIE - CZAS STRACONY


  KRONIKA ZDJĘCIOWA
  CZĘŚĆ III
  BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI


  KRONIKA ZDJĘCIOWA
  NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
  W POSZUKIWANIU PRAWDY ŻYCIA
  MEDAL FIDES ET RATIO
  OTRZYMAŁA
  BARBARA WACHOWICZ


  KRONIKA ZDJĘCIOWA


  BARBARA WACHOWICZ

  KTO CIĘ BĘDZIE
  POLSKO KOCHAŁ?
  PRZESŁANIE LAUREATKI

  UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALU
  FIDES ET RATIO

  POZOSTAŁE SYMPOZJA

  STRONA GŁÓWNA
  TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
  FIDES ET RATIO