http://youtu.be/8YX6igajQr0
SYMPOZJUM
POSZUKIWANIE PRAWDY ŻYCIA
W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE
CZĘŚĆ III
BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI
Czy prawda obroni się sama?

dr Witold Starnawski
TEKST WYSTĄPIENIA
Wychowanie do prawidłowych relacji

dr Edyta Wolter


Uzdrawianie relacji
między trzeźwiejącymi rodzicami a ich dziećmi

mgr Tadeusz Wieszczyk


Znaczenie nadziei w życiu
osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych

dr Maria Jankowska
TEKST WYSTĄPIENIA
Trynitarny aspekt budowania relacji

dr Józef Placha
TEKST WYSTĄPIENIA
Tylko miłość chroni życie człowieka

Ks. dr Marek DziewieckiSTRONA SYMPOZJUM

POZOSTAŁE SYMPOZJA

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO