18 MARCA 2023 ROKU
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONCERT - DUET HARF
SYMPOZJUM FUNDAMENT ŻYCIA
WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ.
DZIEDZICTWO NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

Otwarcie sympozjum
Ks. prof. Marek Stokłosa, Prorektor UKSW

Słowo na otwarcie sympozjum
Ks. bp Piotr Jarecki

Pojęcie wiary od Benedykta do Franciszka:
10 lat po Lumen Fidei
ks. dr Matteo Campagnaro

Co to znaczy być człowiekiem wiary
prof. ucz. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Znaczenie wiary wobec przeciwności
i trudności życia
prof. ucz. dr hab. Maria Ryś

Istota i sens nadziei
dr Bożena Mioduszewska

Człowiek niosący nadzieję
dr Maria Jankowska

Nadzieja podstawowa
a nadzieja chrześcijańska
prof. ucz. dr hab. Dorota Kornas-Biela

Cierpienie jako przestrzeń
wzrastania w nadziei
ks. dr Arkadiusz Zawistowski

Antropologia miłości
- miłość eros a miłość agape
dr Irena Grochowska, dr Elżbieta Olczak

Co powinniśmy wiedzieć o miłości,
a zwykle nie wiemy?
Aspekty filozoficzne
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

W drodze ku dojrzałej miłości
mgr Małgorzata Walaszczyk

DEBATA
Znaczenie wiary, nadziei i miłości w codziennym naszym życiu
Udział biorą:
Mgr Anna i Tadeusz Burzyńscy (Rzym)
Zofia Murdzek (Krasnobród)
Dagmara Musiał (Lublin)
Maria Wilczek (Warszawa)

CZĘŚĆ 1.

CZĘŚĆ 2.

CZĘŚĆ 3.
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO