SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

9 WRZEŚNIA 2022 ROKU
EWANGELIE SYNOPTYCZNE
KS. PROF. ROMAN BARTNICKI

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
TAJEMNICE BIBLII
O. PROF. JACEK SALIJ
ROK AKADEMICKI 2021-2022
ROK AKADEMICKI 2020-2021
ROK AKADEMICKI 2019-2020
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
ROK AKADEMICKI 2017-2018
ROK AKADEMICKI 2016-2017
ROK AKADEMICKI 2015-2016
ROK AKADEMICKI 2014-2015
ROK AKADEMICKI 2013-2014
ROK AKADEMICKI 2012-2013
ROK AKADEMICKI 2011-2012
ROK AKADEMICKI 2010-2011

STRONA GŁÓWNA