SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
14 WRZEŚNIA 2018 ROKU
I PRZYKAZANIE
NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ


O. PROF. JACEK SALIJ

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
II PRZYKAZANIE
NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA
BOGA SWEGO NADAREMNIE

PROF. UKSW WITOLD STARNAWSKI

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
9 LISTOPADA 2018 ROKU
III PRZYKAZANIE
PAMIĘTAJ, ABYŚ
DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

PROF. KAZIMIERZ KORAB

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
15 GRUDNIA 2018 ROKU
IV PRZYKAZANIE
CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ
MGR KATARZYNA KRAWCZYK

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
8 LUTEGO 2019 ROKU
V PRZYKAZANIE
NIE ZABIJAJ
DR URSZULA TATAJ-PUZYNA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
8 MARCA 2019 ROKU
VI PRZYKAZANIE
NIE CUDZOŁÓŻ
DR IRENA GROCHOWSKA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
13 KWIETNIA 2019 ROKU
VII PRZYKAZANIE
NIE KRADNIJ
DR MARIA JANKOWSKA

CZ. I

CZĘŚĆ II
X PRZYKAZANIE
NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY
BLIŹNIEGO SWEGO
DR MARIA JANKOWSKA
SZERSZE RELACJE
10 MAJA 2019 ROKU
VIII PRZYKAZANIE
NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA
DR PAWEŁ KWAS

O. PROF. JACEK SALIJ
HOMILIA

DR PAWEŁ KWAS
CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
14 CZERWCA 2019 ROKU
IX PRZYKAZANIE

NIE POŻĄDAJ ŻONY
BLIŹNIEGO SWEGO

MGR MAŁGORZATA WALASZCZYK

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

MAŁGORZATA WALASZCZYK
SZERSZE RELACJE
4 STYCZNIA 2019 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

SPOTKANIE OPŁATKOWE
7 GRUDNIA 2018 ROKU
SPOTKANIE ADWENTOWE
ENCYKLIKA FIDES ET RATIO
SZERSZE RELACJE
TAJEMNICE BIBLII
O. PROF. JACEK SALIJ
ROK AKADEMICKI 2017-2018
ROK AKADEMICKI 2016-2017
ROK AKADEMICKI 2015-2016
ROK AKADEMICKI 2014-2015
ROK AKADEMICKI 2013-2014
ROK AKADEMICKI 2012-2013
ROK AKADEMICKI 2011-2012
ROK AKADEMICKI 2010-2011

STRONA GŁÓWNA